Infants i Adolescents

La psicoteràpia també és molt adequada per a tractar infants i adolescents. Aquests a vegades presenten conductes que ens fan sentir malament, ens preocupen o que no aprovem, i que són l’expressió del seu malestar intern.

infantil

Per aquest treball em recolzo en el material lúdic i plàstic (titelles, contes, pintura i fang), per a facilitar l’expressió emocional de l’infant o adolescent a través del llenguatge del joc (i no sempre verbal), podent contactar amb la seva necessitat i facilitant-li el camí de resolució del conflicte present.

La psicoteràpia infantil i juvenil pot abordar:

  • Dificultats de concentració i aprenentatge
  • Gestió de les emocions; l’enuig, la frustració, l’ansietat expressats en rebequeries
  • Enuresis, cefalees, insomni, alteracions alimentàries
  • Conflictes constants entre germans o amb els pares

Fes click i SOL·LICITA LA PRIMERA CITA GRATUÏTA