TERÀPIA FAMILIAR

familia

La família constitueix el nostre lloc de pertinença, de criança i creixement, i així com la vida, està en constant evolució. Ser conscient de les etapes del cicle vital familiar afavoreix l’adaptació als canvis i la vivència d’aquests des de la naturalitat i acceptació.

Els canvis laborals, de residència, la salut, l’arribada de nous membres, o la pèrdua d’altres també esdevenen detonant dins la dinàmica familiar que requereixen sovint una reorganització i/o canvis en la manera de comunicar-nos i relacionar-nos.

La teràpia familiar és adient per abordar el malestar que pot sorgir en aquestes situacions:

  • Conflictes constants amb un fill/a adolescent
  • Discusions amb la teva parella derivades de la manera de fer diferent amb els fills/es
  • Afrontament d’una separació o pèrdua d’un dels progenitors
  • Dificultats en la imposició de límits i manteniment de normes als fills/es
  • Situacions de violència física i/o verbal entre dos o més membres de la família
  • Desig de millorar la comunicació i els espais d’oci comuns entre pares i fills

Sovint la tendència dels pares és orientada a viure en la privacitat i soletat aquests conflictes, carregant-se de sobre-exigència, retrets i/o incomprensió per l’evolució de la situació.

En aquest espai confidencial podrem abordar la globalitat de la situació, el sentir i fer de cada membre del sistema familiar, aportant eines noves de relació, comunicació, presa de decisions que afavoreixin el canvi i resolució del conflicte o bloqueig.

Fes click i SOL·LICITA LA PRIMERA CITA GRATUÏTA